Μαθήματα ΠΜΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών απαρτίζεται από τέσσερις (4) θεματικές ενότητες. Κάθε εξάμηνο και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών). Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος στην υλοποίηση ασκήσεων και παραδειγμάτων στο εργαστήριο, με την υποστήριξη και των επιστημονικών συνεργατών, προκειμένου να επιτευχθεί η γρήγορη εξοικείωση των φοιτητών με την ψηφιακή τεχνολογία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων και των εργαστηρίων θα γίνεται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων του ΠΜΣ συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ μπορούν να αναπροσαρμόζονται δυναμικά.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ανέρχεται στα 75 ECTS (30 ECTS σε κάθε εξάμηνο και 15 ECTS η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας)