ΕΦΠ 02: Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές I

Πιστωτικές Μονάδες: 7,5

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα Επικοινωνιών

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία, η οποία αποτελεί την κυρίαρχη σύγχρονη τεχνολογία, και τις εφαρμογές της. Πραγματοποιείται εισαγωγή στην αρχιτεκτονική των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων τη διαχείρισή τους και τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των δικτύων υπολογιστών, του διαδικτύου και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις νεότερες εξελίξεις στα ευρυζωνικά συστήματα ασύρματης πρόσβασης, από τεχνολογικής, κανονιστικής και επιχειρηματικής πλευράς, ενώ θα γνωρίσουν έννοιες όπως ευρυζωνικότητα (broadband), εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality – VR) και επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality – AR)