Διπλωματική Εργασία

Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία, προκειμένου να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου οι σπουδές να ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο. Στο Πρόγραμμα μερικής φοίτησης υπάρχει η δυνατότητα η εκπόνηση της διπλωματικής να ξεκινά κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους.

Στο Πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα υπάρχει η δυνατότητα η ανάθεση της διπλωματικής να γίνεται κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του δεύτερου έτους.

Ενδεικτικές Διπλωματικές Εργασίες