Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (διδάκτρων)

Οι εισακτέοι/εισακτέες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» κατά το ακαδ. έτος 2023-2024, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικά link), καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ (applied@hua.gr ), την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (σε μορφή αρχείου .pdf) […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23-24

Σας ενημερώνουμε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ Ανακατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, είναι διαθέσιμη ΕΔΩ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά  έως τις 23/06/2023 στον διαδικτυακό τόπο: https://application.hua.gr/.

Απαλλαγές Διδάκτρων 2022- ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ “Εφαρμοσμέμνη Πληροφορική” οτι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλεται αποκλειστικά με e-mail στη διεύθυνση applied@hua.gr.Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να είναι ευανάγνωστα.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των […]

Καλωσόρισμα φοιτητών 2022-2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών στο νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμοσμένη Πληροφορική”.Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Καθ. Μαρία Νικολαΐδη και ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Αναπληρωτής Καθ. Χρήστος Μιχαλακέλης.