Νέα – Ανακοινώσεις

Απαλλαγές Διδάκτρων 2022- ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του ΠΜΣ “Εφαρμοσμέμνη Πληροφορική” οτι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλεται αποκλειστικά με e-mail στη διεύθυνση applied@hua.gr.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να είναι ευανάγνωστα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 18.11.2022 και ώρα 14:00.
Αιτήσεις που θα αποσταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα αξιολογηθούν.

Παρακάτω θα βρείτε τα αρμόδια ΦΕΚ τα οποία σχετίζονται με την διαδικασία των απαλλαγών.

ΦΕΚ 4899.16.09.2022τβ

ΦΕΚ 141.21.07.2022τα Άρθρο 86

ΦΕΚ 4659/05.09.2022τβ

Συνημμένα υπάρχουν επίσης τα έντυπα:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Εναλλακτικά η υπέυθυνη δήλωση μπορεί να εκδοθ΄λει και από τον ιστότοπο)
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses)

Share: